இராவணன் நாடகம்

இராவணன் நாடகம்

இராவணன் நாடகம்

நாடக மாந்தர்


1. இராவணன்                     – இலங்கை வேந்தன் –

2. வண்டார்குழலி              – இராவணன் மனைவி (மண்டோதரி)

3. மேகநாதன்                      – இராவணன் மைந்தன்

4. கும்பகர்ணன்                 – இராவணன் சோதரர்

5. விபீடனன்                         – இராவணன் சோதரர்

6. காமவல்லி                       – இராவணன் தங்கை (சூர்ப்பனகை)

7. தாடகை                            – இராவணன் அத்தை

8. திரிசடை                          – விபீடனன் மகள்

9. மாலியவான்.                   – மூதறிஞன்

10.நீலன்                                – ஒற்றர் தலைவன்; தளபதி

11. வாலி                                – கிட்கிந்தை வேந்தன்

12. சுக்ரீவன்                         – வாலியின் தம்பி

13. அனுமன்                         – அவனது அமைச்சன்

14. தாரை                              – வாலியின் மனைவி

15. மாரீசன்                           – தாடகையின் மகன்

16. இராமன்                         – தசரத மைந்தர்

17. இலக்குவன்                   – தசரத மைந்தர்

18. சீதை                                – ராமனின் மனைவி

19. விசுவாமித்ரன்              – ஆரிய ரிஷிகள்

20. வசிஷ்டன்                      – ஆரிய ரிஷிகள்

21. அகத்தியன்                    – ஆரிய ரிஷிகள்

22. மதங்கன்                        – ஆரிய ரிஷிகள்

23. சுந்தானார்                     – போரசிரியர்

இராவணன் நாடகம்

ஏ.கே.வேலன்

மின்னூல்

0 responses to “இராவணன் நாடகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »